Spring naar hoofd-inhoud

Over PVO Limburg...

De naam van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is per 1 januari 2017 veranderd in Platform Veilig Ondernemen. Deze wijziging is landelijk doorgevoerd. In Nederland zijn er tien van deze samenwerkingsverbanden tussen ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie, gemeenten en provincies.

Doel is het terugdringen van criminaliteit tegen ondernemers. Concrete acties vinden natuurlijk vooral lokaal plaats in een samenwerking tussen plaatselijke ondernemers, politie en de gemeente. Echter, we werken ook Limburgbreed aan gezamenlijke acties en preventie.

Doel van deze samenwerking is: ‘veilig ondernemen’. In het platform worden de activiteiten van de partners op elkaar afgestemd en er worden ook nieuwe acties ondernemen. Daarbij gaat het vooral om onderwerpen die niet alleen in één of enkele gemeente spelen maar in heel Limburg. We richten ons daarbij in eerste instantie op de mensen en organisaties waar de ondernemer direct mee te maken heeft. Denk aan de accountmanagers van de ondernemersverenigingen, bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten.

 

Partners van PVO Limburg zijn:

 • de Limburgse Werkgeversvereniging

 • De Limburgse Land- en Tuinbouwbond

 • MKB Limburg

 • Politie

 • Openbaar Ministerie

 • Provincie Limburg

 • Veiligheidsregio's Noord en Zuid (de gemeenten)

Belangrijkste thema’s van het PVO op dit moment zijn:

 • criminaliteit in de agrarische sector

 • cybercrime

 • transportcriminaliteit

 • afpersing

 

Het PVO Limburg werkt nauw samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hetccv.nl) om zo goed mogelijk gebruik te maken van de kennis en ervaring die daar verzameld is.


Contactpersoon voor het PVO Limburg is:

dhr. Jeroen Duijsens
jeroen.duijsens@spam-protectpvo-limburg.nl