Spring naar hoofd-inhoud

Wees zeer alert op cybercriminaliteit!

Wereldwijd brengt cybercriminaliteit ruim 110 miljard euro aan schade toe. In Nederland alleen is het schadebedrag 8,5 miljard euro! Paul de Vlieger (Digitale opsporing*) liet tijdens de laatste kwartaaldag van de Masterclass Hippische Ondernemer zien wat er speelt op gebied van cybercriminaliteit. Daarbij gaf hij ook tips aan de deelnemers voor het veilig ondernemen met een online wereld.

Onder de term cybercriminaliteit vallen alle misdrijven, waarbij digitale? systemen of netwerken een rol spelen. Een tool, software of hardware, wordt gebruikt om het strafbaar feit mee te plegen. Diverse vormen van cybercriminaliteit komen voor: cryptolockers (bestanden achter slot gezet en je moet betalen om je bestanden terug te krijgen), gegevensdiefstal (phishing / hacking), DDOS aanval op banken en bedrijven, identiteitsdiefstal, skimmen, malware (spyware, virussen, wormen, trojan horses, spam), creditcardfraude en piraterij (illegaal downloaden). Creditcardfraude was de meest bekende bij de aanwezigen op de kwartaaldag van de Masterclass Hippische Ondernemer.

Twee deelnemers hadden al eens een telefoontje ontvangen van de bank met de vraag of zij in het buitenland verbleven. Dat was niet het geval, waarop de bank constateerde dat het ging om creditcardfraude. “Banken zijn zeer scherp op onheuse transacties in het buitenland, ook op kleine bedragen”, vertelt De Vlieger. “Dat zijn vaak de proef-transacties om na te gaan of de creditcard kredietwaardig is. Creditcardmaatschappijen zijn goed verzekerd tegen deze fraude.”

Zeventig procent van alle hacks kan worden toegeschreven aan menselijk falen. Daarvan wordt meer dan de helft niet gedetecteerd door antimalwarescanners. De Vlieger adviseert daarom gewoon jaarlijks zo’n 50 euro te investeren in antispam- en spywareprogramma’s. “Bedrijven moeten continue blijven ontwikkelen en bouwen om criminele misstanden te voorkomen.”

Een andere tip die De Vlieger de deelnemers meegaf, ging over wifigebruik. “Hoeveel mensen komen op jouw bedrijf en willen gebruik maken van jouw wifinetwerk? Iedereen die in kan loggen op jouw wifinetwerk, kan daar ook onheuse praktijken op doen. Dus een ieder die op het bedrijf komt en gebruik wil maken van je wifi, vormt een risico”, zegt De Vlieger. Zijn tip is een gastwifi aan te maken om ‘gasten’ buiten je bedrijfsnetwerk te houden. Informatie uit deze groep kan apart worden verzameld en gasten maken geen gebruik van de wifi waarop jouw apparaten zijn aangesloten.

Cyberskills test

Benieuwd naar hoe alert jij online bent? Doe de CyberskillsTest (www.alertonline.nl) en beantwoord de vragen. Je krijgt direct uitleg en praktische tips om je skills te verbeteren. Als je alle vragen hebt beantwoord, zie je jouw eindscore. Je krijgt ook een lijst met aandachtspunten om veiliger online te zijn.

* Digitale opsporing is een digitaal forensisch onderzoeksbureau dat erkend is door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

24 maart 2017

Archief