Spring naar hoofd-inhoud

Veilige arbeidsomstandigheden, ook in coronatijd

De werkgeversorganisaties en vakbonden investeren fors in veilige arbeidsomstandigheden, ook in coronatijd. Het is goed dat het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer het gesprek met ondernemers en brancheorganisaties is aangegaan om een duidelijk beeld te komen. Op sommige punten lijkt er echter wel geraadpleegd te zijn, maar niet geluisterd.

“Seizoenskrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. We zijn er trots op elk jaar zo’n 170.000 arbeidsmigranten te mogen verwelkomen en nemen onze verantwoordelijkheid door goede, veilige arbeidsomstandigheden te bieden – ook in coronatijd. We hebben daarom met de bonden zo snel mogelijk een protocol voor veilig werken, reizen en wonen ontwikkeld,” aldus Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland. “Gezondheid moet voorop staan, zoals ook het aanjaagteam zegt. Tegelijkertijd moeten maatregelen wel begrijpelijk, praktisch en haalbaar zijn en passen in de bredere context van een maatschappij die weer op gang komt. Daarin knelt het advies op sommige punten, zowel op de korte als de langere termijn.”

Werknemers uit het buitenland zijn onmisbaar

Nederland biedt voor gemotiveerde mensen veel interessant, leuk en gevarieerd werk met carrièrekansen. Toch lukt het de land- en tuinbouw sector niet om voldoende in Nederland wonende mensen te werven. De sector is daarmee in grote mate aangewezen op mensen uit andere landen. Gelukkig is de motivatie om naar Nederland te komen groot, en bouwen ondernemers vaak een langdurige relatie op met hun arbeidskrachten. “Ondernemers verwelkomen vaak jaar in, jaar uit dezelfde migranten tijdens de pieken – ik ken voorbeelden waar al 20 jaar dezelfde mensen worden op het bedrijf komen. Dat kan alleen als je goed werk en goede arbeidsomstandigheden biedt. Gelukkig heeft het aanjaagteam oog voor de grote inzet in en van onze sector,” aldus Van den Boomen. Roemer maakt onder andere melding van de samenwerking tussen werkgevers, brancheorganisaties, vakbonden en het eigen kennisinstituut Stigas.

Aanpak misstanden

Het aanjaagteam en de gelieerde sectororganisaties constateren dat er uitzendbureaus, inleners van uitzendbureaus en andere werkgevers zijn die de regels niet serieus nemen en veel schade aanbrengen. De adviezen om louche bestuurders die meerdere malafide uitzendbureaus kunnen starten en zelf altijd buiten schot blijven aan te pakken zijn positief.

“We pakken graag samen met het aanjaagteam, ministeries, vakbonden en de uitzendbranche de handschoen op om, ieder vanuit de eigen mogelijkheden, gezamenlijk een vuist tegen misstanden te maken. Die samenwerking loopt al op heel veel fronten. Ondernemers die het goed willen doen moeten gefaciliteerd en gestimuleerd worden. We moeten voorkomen dat zij in beeldvorming én beleid de dupe worden van de excessen,” aldus van Den Boomen.

Een persoon per kamer niet nodig, noch realistisch

Het aanjaagteam adviseert dat er maximaal twee personen op een kamer moeten slapen, en voor sommige sectoren moet iedere arbeidsmigrant beschikken over één kamer, tenzij er sprake is van mensen in een (affectieve) relatie. Werkgevers- en werknemersorganisaties spreken vanuit de Stichting voor de Arbeid van een gemeenschappelijk huishouden als er ten hoogste negen mensen minimaal twee weken in vaste samenstelling samenwonen.

Het aanjaagteam ziet drie belemmeringen bij het handhaven van een gemeenschappelijk huishouden: een actuele registratie van het verblijfsadres van arbeidsmigranten, een stabiele samenstelling van de groep arbeidsmigranten in één woning van een beperkte omvang vergelijkbaar met een gezinsomvang, en realtime beschikbare informatie zodat de Politie bij de controle van een voertuig ter plekke kan vaststellen of sprake is van een groep personen op één verblijfsadres die ook al langer als groep daar woont.

Klik hier en bekijk de infographic voor gemeenten 

Klik hier en bekijk de infographic voor werkgevers 

Klik hier en bekijk de informatieve infographic (NL)

Klik hier en bekijk de informatieve infographic (EN)

Klik hier en bekijk de informatieve infographic (PL)

Klik hier en bekijk de informatieve infographic (BU)

Klik hier en bekijk de informatieve infographic (HU)

Klik hier en bekijk de informatieve infographic (RO)

18 juni 2020

Archief