Spring naar hoofd-inhoud

Uitbreiding bewaakte truckparkings

Zo’n 350 bewaakte truckparkeerplaatsen krijgt Limburg er de komende jaren bij. Doel is om de transportcriminaliteit, zoals ladingdiefstal, terug te dringen. De LLTB draagt daar haar steentje aan bij.

‘Een goed functionerende en veilige transportsector is per slot van rekening ook voor onze leden van groot belang’, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. De LLTB werkt daarom met andere ondernemersverenigingen (MKB-Limburg, LWV en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Limburg), politie, Openbaar Ministerie, provincie en gemeenten samen in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

 

‘Via deze samenwerking zijn we in staat geweest extra geld los te krijgen vanuit Den Haag om de nieuwe parkeerplaatsen beter te beveiligen’, zegt Faassen.

‘In totaal komt er een bedrag van 75.000 euro bovenop het geld dat we via de provincie al ter beschikking hadden. Dat lijkt niet veel, maar we denken dat het genoeg is om zeker drie parkings te helpen bij een betere beveiliging. Denk daarbij vooral aan extra camerabewaking.’

 

Overeenkomst

Eind november 2015 zijn gemeente Venlo, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de EU definitief overeengekomen om in Venlo 250 plaatsen te realiseren. De exploitatie wordt via een openbare aanbesteding in het voorjaar 2016 aan een ondernemer gegund. Faassen: ‘Soortgelijke initiatieven zijn er in Venray en in Weert. Weliswaar kleiner, maar ze helpen.’

 

De LLTB heeft een veilige werk- en leefomgeving hoog in het vaandel staan. Zeker in het buitengebied. ‘We zetten ons er nog altijd voor in criminaliteit in het buitengebied terug te dringen. Dumping van drugsafval is aan de orde van de dag, evenals dieseldiefstal en hennepteelt tussen de mais. Dat moeten we echt zo veel mogelijk een halt toeroepen. ‘De dieselwacht waarmee Midden-Limburgse ondernemers aan de slag zijn gegaan en het hennepbestrijdingsproject van de LLTB helpen daar bij. Samen krijg je iets voor elkaar’, aldus Faassen.

 

Boerenbedrijf

Die samenwerking gebeurt ook in LTO-verband. ‘Onlangs is het LTO-project ‘Beveilig Mijn Boerenbedrijf’ om agrarische bedrijven beter te beveiligen tegen inbraak en diefstal, afgerond. Ruim 1.100 ondernemers hebben daadwerkelijk geïnvesteerd in maatregelen om inbrekers buiten de deur te houden.’

Agrarische ondernemers konden gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid om de ‘kwetsbare plekken’ op hun bedrijf in beeld te krijgen. In totaal lieten bijna 1.500 boeren en tuinders een scan maken. Dit leidde tot veel subsidieaanvragen voor technische maatregelen.

27 januari 2016

Archief