Spring naar hoofd-inhoud

Tips om criminaliteit onder jouw eigen medewerkers te voorkomen!

Medewerkers die geld ‘lenen’ uit de kassa, korting geven aan vrienden of producten stelen; het komt vaker voor dan je denkt. De schade die bedrijven lopen door interne criminaliteit wordt geschat op zo’n 200 miljoen euro per jaar. Het komt dus regelmatig voor en veroorzaak zowel financiële als emotionele problemen. Want wie kun je nog vertrouwen? Met deze tips kun jij je zo goed mogelijk voorbereiden en weren om interne criminaliteit door medewerkers te voorkomen.

Wees alert op signalen

Het is natuurlijk allereerst heel belangrijk om alert te blijven op signalen. Interne criminaliteit begint bij medewerkers dat zichzelf een excuus verschaft om te stelen of te frauderen. Deze excuses kunnen hun oorsprong hebben in de persoonlijke sfeer (krap bij kas zitten of onder druk van vrienden staan), maar kunnen ook kortbij liggen. Denk aan een conflict tussen personeelslid en werkgever.

Weet wie je binnenhaalt

Het is enorm belangrijk dat je weet wie je aanneemt binnen je bedrijf. Hanteer daarom een strenge selectieprocedure om het risico te beperken dat je een persoon binnen jouw bedrijf laat die je niet kan vertrouwen. Dus vraag altijd om officiële documenten en maak zelf kopieën. vraag om referenties, controleer zijn of haar diploma’s/cv en vraag om een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG). Schep ook direct duidelijkheid over het beleid en neem het huishoudelijk reglement door.

Stel een Huishoudelijk reglement op

Over dat huishoudelijk reglement gesproken; het is wel handig dat je dit ook hebt! Een goed huishoudelijk reglement geeft de grenzen aan en schept duidelijkheid wat wel en niet mag. Wat zijn de normen binnen jouw bedrijf en hoe wordt er omgegaan met kasverschillen, retouren, ruilprocedures, sleutelbeheer, etc. Hier dien je ook aan te geven wat de consequenties zijn bij het overtreden van de normen. Laat nieuwe medewerkers dit ondertekenen en geef zelf altijd het goede voorbeeld!

Maak het bespreekbaar

Zorg ervoor dat het onderwerp ‘interne criminaliteit’ geen taboe blijft. Laat het onderwerp regelmatig terugkomen in werkoverleggen en probeer een sfeer te creëren waarin collega’s elkaar aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan.

Betrek de medewerkers bij het bedrijf

Geef medewerkers verantwoordelijkheid en betrek ze bij beslissingen. Dit zorgt ervoor dat personeel hun eigen inbreng kwijt kan en ze het gevoel krijgen echt bij te dragen aan de onderneming. Geef ze ook voldoende complimenten! Hoe meer betrokken een medewerker zich voelt, hoe hoger de drempel is om te gaan frauderen.

Preventieve hulpmiddelen tegen interne criminaliteit

Naast de bovenstaande tips zijn er natuurlijk ook nog de bekende hulpmiddelen, zoals een (verborgen) camerasysteem die situaties duidelijk in beeld brengen en als bewijsmateriaal kunnen dienen. Let hierbij wel op dat de medewerkers ervan op de hoogte zijn dat er camera’s zijn, want anders pleeg je een strafbaar feit. Daarnaast zijn er ook nog oplossingen zoals het hebben van een kluis, sleutelkastjes en spiegels in de zaak.

 

Bron: https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/PVO/ccv-interne-criminaliteit.pdf

25 oktober 2022