Spring naar hoofd-inhoud

Samen werken aan Veilig Buitengebied in Limburg

De georganiseerde misdaad weet de weg naar het buitengebied van gemeenten steeds beter te vinden. Het buitengebied is groot en uitgestrekt en telt veel leegstaande schuren en stallen. Het buitengebied moet veilig en leefbaar blijven.

Veilig Buitengebied bundelt krachten van gemeenten, ondernemers en deskundigen in de strijd tegen ondermijning.  Om onveilige situaties en criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken en te voorkomen werken gemeenten in Limburg samen met verschillende partijen aan het project Veilig Buitengebied.

 

Centraal staat de samenwerking tussen publieke en private partijen, waaronder gemeenten en hun (agrarische) ondernemers en inwoners, de politie, de provincie Limburg, de Veiligheidsregio’s en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Zij treken gezamenlijk de kar om de criminaliteit in de buitengebieden terug te dringen en zo één front vormen tegen criminelen. Een effectieve aanpak tegen criminaliteit en onveiligheid kan alleen in het buitengebied als we samen optrekken, de visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak.

De projecten wordt begeleid door het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

Aanpak Veilig Buitengebied Noord-Limburg

In oktober 2021 gaven de Noord-Limburgse gemeenten - Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray - met de ondertekening van een intentieverklaring gezamenlijk het startsein voor de Aanpak Veilig Buitengebied om daarmee de veiligheid in het Noord-Limburgse buitengebied te vergroten. Deze aanpak maakt onderdeel uit van de Regiodeal Noord-Limburg. Inmiddels is het project in uitvoering.

 

Aanpak Veilig Buitengebied Midden-Limburg

Op dit moment zijn er nog geen concrete activiteiten m.b.t. de Aanpak Veilig Buitengebieden bij gemeenten in Midden-Limburg. 

 

Aanpak Veilig Buitengebied Zuid-Limburg

Gemeente Beekdaelen

Bij de gemeente Beekdaelen is inmiddels een start gemaakt met de Aanpak Veilig Buitengebied. Dit traject bevindt zich in een afrondende fase.

 

Heuvellandgemeenten

De Heuvellandgemeenten - Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul - hebben inmiddels ook geïnformeerd en interesse getoond om te komen tot een Aanpak Vellig Buitengebied. Een eerste oriënterend gesprek is inmiddels geweest.

 

Kiek-Oet bijeenkomsten

De Parkstadgemeenten, politie en het PVO Limburg (waarin ook de ondernemers vertegenwoordigd zijn) organiseren in april een serie Kiek-Oet” bijeenkomsten in Parkstad. Het betreft een 5-tal bijeenkomsten voor ondernemers over ondermijning in de gemeenten Landgraaf, Kerkrade, Beekdaelen, Heerlen en Voerendaal.

 

Deze Kiek-Oet bijeenkomsten zorgen ervoor dat ondernemers weten wat georganiseerde criminaliteit inhoudt, signalen leren herkennen en het effect zien dat van ondermijning uitgaat. De gemeente, ondernemers en deskundigen delen hier hun ervaringen. En daar komen vaak interessante inzichten uit voort.

24 maart 2022

Archief