Spring naar hoofd-inhoud

PVO Limburg benieuwd naar cybercrime ervaringen van Limburgse ondernemer

PVO Limburg start onderzoek naar ervaringen met cybercrime onder Limburgse ondernemers

Hoe kijkt u als ondernemer naar cybercrime?

Onlangs verschenen de nieuwe criminaliteitscijfers van Nederland. Over vrijwel de hele linie dalen die cijfers. Maar wat er uitspringt is dat het aantal meldingen van cybercrime juist stijgt! Dat past bij het beeld dat we de afgelopen tijd hebben gekregen met veel berichtgeving over cyber-aanvallen die bijvoorbeeld ziekenhuizen lamleggen. Of een havenbedrijf. Daarbij komt ook nog de nieuwe privacy-wetgeving die ook in Nederland in mei van kracht wordt.

Voor het Platform Veilig Ondernemen Limburg was dit de aanleiding om eens te kijken hoe het Limburgse bedrijfsleven de dreiging an cybercriminaliteit zelf ervaart. Hoe schatten ze het risico voor hun eigen bedrijf in? Hoe vinden ze dat ze voorbereid zijn? En hoewel er vrij veel aan informatievoorziening en voorlichting wordt gedaan zijn er misschien nog wel zaken die onderbelicht blijven. Waar meer aandacht aan besteed zou moeten worden.

Het PVO-Limburg organiseert in samenwerking met haar partners (Ondernemend Limburg, Politie, OM, Provincie en gemeenten) dit jaar weer een reeks bijeenkomsten rondom deze thematiek. En de vraag daarbij was: Heeft de voorlichting en informatievoorziening via bijeenkomsten, websites et cetera ook effect? Dit onderzoek voeren we daarom dit jaar 2x uit. We hopen daarmee enig zicht te krijgen op de vraag of er nog gebieden onderbelicht blijven zodat we daar aandacht aan kunnen besteden. En we hopen te zien of de voorlichting aan de ondernemers ook effect heeft. Als dat zo is zou dat uit het vergelijken van de onderzoeksresultaten moeten blijken. In oktober van dit jaar, rond de Week van de Veiligheid zullen we resultaten van het onderzoek presenteren. En natuurlijk zullen we eerder reageren als er nog specifieke vragen van ondernemers uit het onderzoek naar voren komen.

5 maart 2018

Archief