Skip to main content

‘Ondernemers onderschatten risico’s van cybercrime’

Op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen gaat op 1 februari het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid van start. In eerste instantie bedoeld om het midden- en kleinbedrijf bewust te maken van de gevaren van cybercrime.

Voorbeelden heeft Jeroen Duijsens, programmamanager bij het Platform Veilig Ondernemen, genoeg. ‘Onlangs was er een ondernemer bij een van onze bijeenkomsten, die vond dat zijn server wel erg traag was. Wat bleek? Er draaide een illegale goksite mee. De server bleek gehackt, ondanks een beveiliging.’

500 miljard

Cybercriminaliteit is een breed begrip, maar in veel gevallen gaat het om het stelen van gegevens via phishing, het gijzelen van computers of het stelen van een identiteit. Volgens een laatste schatting van beveiligingsbedrijf McAfee is met cybercrime jaarlijks een schadebedrag gemoeid van 500 miljard euro, in Nederland zou het gaan om zo’n tien miljard. ‘Enorme bedragen ja’, beaamt Jeroen Duijsens. ‘In Nederland krijgt meer dan de helft van de ondernemers met cybercrime te maken. Eén op de vijf loopt daadwerkelijk schade op. Vreemd genoeg maakt meer dan de helft van de ondernemers zich echter geen zorgen. Het zal wel niet zo’n vaart lopen, denken ze dan. Fout gedacht, cybercrime groeit. En wat nog riskanter is: bedrijven en organisaties raken steeds meer met elkaar verbonden in ketens en bijvoorbeeld via The Internet of Things. Met één hack kan een complete keten geïnfecteerd raken.’

Bewustzijn

Het bewustzijn van de risico’s is (te) laag, zo luidt de conclusie. En daarom is op initiatief van het Platform Veilig Ondernemen en de Brightlands Smart Services Campus het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid opgericht. ‘Het expertisecentrum is allereerst een vraagbaak voor ondernemers’, legt Jeroen Dujijsens uit. ‘We gaan de boer op met kennissessies, het land in met deskundigen die duidelijk maken hoe groot het probleem is, wat de gevaren zijn en wat je er tegen kunt doen. Daarnaast bieden we een veiligheidsscan die ondernemers zelf kunnen doen en die hun inzicht geeft in hun eigen situatie waarna ze dan met commerciële partijen de nodige maatregelen kunnen nemen. Ze kunnen ook een scan laten doen door studenten van Leeuwenborgh/Arcus onder begeleiding van gespecialiseerde mensen. in de komende maanden gaan we ook meer concrete hulp aanbieden. Ondernemers ondersteunen met bijvoorbeeld korte online cursussen en online informatie.’

Campus

Belangrijke samenwerkingspartner is de Smart Services Campus in Heerlen. ‘De campus heeft aangegeven cybercriminaliteit tot één van de vier speerpunten te benoemen. Daar zijn kennisinstellingen, gespecialiseerde bedrijven maar ook de mensen van politie gehuisvest die zich met dit thema bezighouden. Dat betekent een concentratie van kennis en expertise. Die is nodig, willen we criminelen te slim af zijn. Uiteindelijk is het ons doel om criminaliteit te voorkomen door snelle en vroegtijdige data-analyses. Ondernemers die bij onze community zijn aan gesloten, leveren die data en helpen zo bij het ontdekken trends en nieuwe bedreigingen aan de cybercrime-kant, zo is de bedoeling.’

Slimme studenten

Nog een belangrijke partner in het expertisecentrum is Arcus/Leeuwenborgh, een Mbo-instelling met een snel groeiende ICT-tak. ‘Leeuwenborg alleen al telt 450 ICT-studenten’, zegt Jeroen Cremers, docent en programmaleider. ‘Slimme, jonge mensen die we opleiden tot onder andere systeem- of applicatiebeheerder. Essentieel onderdeel in het curriculum is veiligheid. Deze studenten zijn zeer goed in staat om de risico’s in kaart te brengen en ondernemers te adviseren. Zij groeien immers op in de digitale wereld, zij weten wat de gevaren zij  van de social media, Internet of Things. Zij weten wat hacken is en zelfs  hoe ze het moeten doen. Vorig jaar heeft een van onze jongens tijdens een symposium een Tesla gehackt. Piece of cake. Het geeft aan hoe groot de  risico’s zijn. Zelfs zo’n grote naam als Tesla is kwetsbaar. Ik wil maar zeggen; onze studenten zijn goed en weten dus ook hoe ze hacks kunnen voorkomen. In de markt is dat echter helaas amper bekend. Mbo’ers worden ernstig onderschat.’

Analyse

Toen Leeuwenborg lucht kreeg van de plannen om een Expertisecentrum Cyberweerbaarheid op te richten, was de connectie snel gemaakt. ‘We zijn in gesprek geraakt en nu schuiven we aan. Wij hebben een securitycheck en analyse ontwikkeld die onze studenten bij geïnteresseerde ondernemers gaan uitvoeren. Ze kijken dan heel breed: van digitale veiligheid tot en met de bedrijfstoegang, archivering van documenten, AVG, enzovoort. Waardevol voor de ondernemer, maar ook voor ons. Wij sluiten met ons onderwijs meer aan bij het bedrijfsleven, bij het vervolg-Hbo, we blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen én  de opleiding wordt met een stukje praktijk interessanter. Voor studenten én docenten.’

Op de langere termijn wil Leeuwenborg/Arcus een leer-werk-bedrijf Cybersecurity inrichten, het liefst op de Smart Services Campus. Jeroen Cremers: ‘Een uitvalsbasis voor onze studenten waar ze veel leren en in actie komen als ondernemers hulp nodig hebben. Een soort helpdesk. Dat gaan we samen doen met het bedrijfsleven, want we willen uiteraard geen valse concurrent zijn. Het gaat ons om opleiden. In de huidige digitale wereld is veel behoefte aan deskundigheid, óók op Mbo-niveau.’

Aanmelden

De officiële aftrap van Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid vindt plaats op vrijdag 1 februari met een symposium over cybersecurity. Belangstellenden zijn welkom vanaf 9.30 uur op de Brightlands Smart Services Campus. De bijeenkomst duurt tot 14.00 uur.

Aanmelden? Klik hier.

23 januari 2019

Archief