Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbrief januari 2020

Het nieuwe jaar is vers. Een mooi moment om de plannen van PVO Limburg voor 2020 onder uw aandacht te brengen. PVO Limburg is geen organisatie die op de voorgrond treedt. Dat doen onze partners en dat is ook de bedoeling. Maar ondertussen zijn we op de achtergrond zeer actief om het ondernemersklimaat in Limburg veiliger te maken. Vandaar dat u in deze nieuwsbrief niet alleen een vooruitblik vindt, maar ook een korte terugblik op het afgelopen jaar. We hopen u tijdens een van de bijeenkomsten rondom cybercriminaliteit of ondermijning, die we samen met onze partners organiseren, persoonlijk te kunnen ontmoeten. Met vriendelijke groet en een succesvol 2020 gewenst, Paul Verhoeven, voorzitter Platform Veilig Ondernemen Limburg

 

Terugblik 

De toenemende cybercriminaliteit was kenmerkend voor 2019. En gezien de ontwikkelingen blijft dat zo in 2020. In samenwerking met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen hebben we in februari 2019 het startschot gegeven voor het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg (ECCW). Het ECCW heeft als doel de digitale veiligheid van MKB bedrijven in Limburg te verbeteren. De komende drie jaar hebben we als ambitie dat ieder Limburgs bedrijf een minimaal veiligheidsniveau bereikt (passend bij de bedrijfstak waarin ze actief zijn). Dat doet het ECCW onder andere door het organiseren van workshops voor ondernemers, het geven van presentaties tijdens ondernemersavonden en het samenwerken met de onderwijsinstellingen in Limburg.

Studenten voerden de afgelopen maanden bij 25 bedrijven een scan uit om in kaart te brengen hoe hun digitale beveiliging ervoor stond. De resultaten bij de meeste deelnemers (gelukkig niet allemaal) maakten duidelijk dat digitale veiligheid nog onvoldoende aandacht krijgt bij veel MKB bedrijven. Positief was de constatering dat door kleine aanpassingen (lees: tegen weinig kosten), grote verbeteringen mogelijk zijn. Limburgse bedrijven kunnen daarom ook in 2020 deze scan laten uitvoeren.
 
We hebben in de hele provincie meer dan 25 workshops en presentaties verzorgd en via social media de digitale veiligheid onder de aandacht van de ondernemer gebracht. We hopen dat u onze berichten in WijLimburg heeft gelezen. We brengen niet alleen informatie over kantoorautomatisering, maar ook de risico’s die er zijn voor de maakindustrie. Bijvoorbeeld machines die via (wifi-) netwerken verbonden zijn met leveranciers.

Naast digitale dreiging zijn er andere criminele activiteiten waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Samen met de vastgoedbranche ontwikkelen we formules om het huren en kopen van vastgoed door criminelen te beperken. Dan bedoelen we een keurmerk waarmee meteen zichtbaar wordt welke identiteitscontroles worden uitgevoerd door een bedrijf. We denken dat dit kwaadwillenden afschrikt. Ook zijn we bezig om ID controle-apparatuur voor alle bedrijven in de sector beschikbaar te maken. Wat doe je als iemand met een vals ID voor de balie staat? Mag je die informatie delen met collega ondernemers en onder welke voorwaarden?
 
Samen met gemeenten en politie zijn we een meldpunt aan het ontwikkelen waar ondernemers op een eenvoudige manier melding kunnen maken van verdachte situaties, en de gemeente ook kan terugmelden hoe de melding is afgehandeld. De in de komende jaren verwachte sanering in de agro-sector, die voor meer leegstand in het buitengebied zal zorgen, is een belangrijke aanleiding. 

 

De plannen voor 2020

Digitale veiligheid

Dit jaar ligt de focus op cybercriminaliteit en digitale veiligheid. We gaan het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid uitbreiden met een actieve helpdesk waar je als ondernemer terecht kunt met vragen. Daarbij combineren we de expertise van gespecialiseerde bedrijven met de inzet van IT-studenten zodat de voorziening ook voor kleine bedrijven betaalbaar blijft. U heeft de mogelijkheid om bij uw bedrijf een cyberscan te laten uitvoeren door studenten van Gilde Opleidingen of Vista. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op: Doe de CyberQscan! 

Verder werken we aan instructiemateriaal voor medewerkers. De ervaring leert immers dat medewerkers cruciaal zijn in het voorkomen van digitale criminaliteit. We verwachten een toename in identiteitsfraude en het ongeoorloofd binnendringen van netwerken. Goede interne afspraken en alerte medewerkers die weten hoe ze moeten reageren bij twijfel over een mail of telefoontje zijn dan erg belangrijk. Mocht u interesse hebben een bijeenkomst voor uw bedrijf of uw ondernemersvereniging rondom het thema digitale veiligheid te organiseren, neem dan contact met op met Jeroen Duijsens via duijsens@eccw.nl 

Beter samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en politie 
Op diverse locaties in Limburg is de noodzaak tot een betere samenwerking al onderkend en zijn er gerichte acties uitgezet. Diverse gemeenten in Midden-Limburg experimenteren er mee, Gennep realiseerde als eerste een Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. In het kader van de Regiodeal Parkstad is afgesproken dat we in die regio de komende drie jaar 15 Keurmerk Veilig Ondernemen-projecten gaan realiseren en/of bestaande samenwerkingen willen helpen actiever te worden. Iets dergelijks komt er ook in Noord- en  Midden Limburg. We organiseren samen met gemeenten en ondernemersverenigingen OndernemersAlert! (bijeenkomsten over ondermijning zodat je als ondernemer weet waar je alert op moet zijn).

In 2020 gaan we ook starten met twee pilots rondom een gemeentelijk meldpunt. Eén daarvan zal in de regio Parkstad komen. Er is genoeg te doen en we doen dat graag samen met u. Heeft u vragen of hulp nodig bij een dergelijk initiatief? Laat het ons weten. Programmamanager Jeroen Duijsens (jduijsens@pvolimburg.nl) helpt u graag verder.

20 januari 2020