Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe privacywetgeving

De gemeente Sittard-Geleen organiseerde in samenwerking met PVO Limburg op 12 oktober een ondernemersontbijt met als thema de nieuwe privacywetgeving. Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten in Nijmegen nam het publiek in vogelvlucht mee door de nieuwe wet. En die blijkt nogal wat gevolgen te hebben voor veel ondernemingen.

Hoewel de nieuwe wet al vanaf 2016 officieel van kracht is, hebben ondernemingen tot 25 mei 2018 de tijd gekregen ervoor te zorgen dat zij aan de eisen voldoen die de nieuwe privacywet stelt. Het feit dat een verkeerd verstuurde email onder de nieuwe wet al een datalek kan zijn –en dat de meldplicht dan al geldt- ontlokte veel vragen onder het publiek. Hoewel de meldplicht van datalekken een van de bekendste onderdelen is, omvat de nieuwe wet veel meer.

De belangrijkste wijziging van de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming is de documentatie- en verantwoordingsplicht. Iedere organisatie zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregels. Dat moet voor 25 mei 2018 in orde zijn.

De Autoriteit Persoonsgegeven heeft daarvoor een 10-stappenplan beschikbaar gesteld dat gebruikt kan worden als leidraad om een organisatie voor te bereiden op de nieuwe verordening. PVO Limburg gaat de komende tijd in Limburg, samen met ondernemersverenigingen en andere organisaties, een aantal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren rondom deze nieuwe wetgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jduijsens@spam-protectpvolimburg.nl

26 oktober 2017

Archief