Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe naam: Platform Veilig Ondernemen Limburg

De naam van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is per 1 januari 2017 veranderd in Platform Veilig Ondernemen. Deze wijziging is landelijk doorgevoerd.

Doel is het terugdringen van criminaliteit tegen ondernemers. Concrete acties vinden natuurlijk vooral lokaal plaats in een samenwerking tussen plaatselijke ondernemers, politie en de gemeente. Echter, we werken ook Limburgbreed aan gezamenlijke acties en preventie. 

21 april 2017

Archief