Spring naar hoofd-inhoud

Meer kosten voor opruimen drugsafval worden vergoed

Vanaf volgend jaar gaat de overheid namelijk een groter deel vergoeden van gemeenten of burgers die te maken hebben met gedumpt drugsafval op hun grond. De huidige vergoedingsregel is op dit moment namelijk niet voldoende en de kosten vallen vaker (veel) hoger uit dat de daadwerkelijke compensatie.

De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een hoger compensatiebedrag en het kabinet is aan dat verzoek tegemoet gekomen. Dit betekent dus dat de kosten voor het opruimen van drugsafval vanaf 2023 voor een groter deel kunnen worden verhaald op de landelijke overheid. Hierbij is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. De daders van illegale drugsdumpingen zijn echter nauwelijks te achterhalen.

Daarom wil het kabinet met de ruimere regeling voorkomen dat onschuldige particulieren uit eigen zak de hoge rekening moeten betalen. Maar ook gemeenten hebben bijvoorbeeld weinig geld in kas voor dergelijke onvoorziene kosten.

Particulieren die op hun grondgebied met illegale stort van drugs(afval) te maken hebben, krijgen alle kosten van de opruiming vergoed tot een maximum van €200.000. Gemeenten en provincies betalen een eigen bijdrage van 50% over de eerste €50.000. De compensatie voor opruimkosten boven die €50.000 boven door de overheid bedraagt maximaal €200.000.

Via de website van Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over deze nieuwe compensatieregeling. Wanneer je drugsafval vindt, kun je het beste direct de politie contacteren. Als je getuige bent van een illegale dumping, bel dan zo snel mogelijk 112.

 

Bron: PVO Oost-Nederland

15 november 2022