Spring naar hoofd-inhoud

Kiek oet!

Ondermijnende criminaliteit is, zeker in (Zuid-)Limburg, een steeds groter wordend probleem. Bij deze vorm van criminaliteit raken onder- en bovenwereld met elkaar verweven. Legitieme bedrijven worden misbruikt voor criminele doeleinden. Denk aan een wietplantage of een drugslab in een leegstaande schuur, aankopen van vastgoed waar crimineel geld gebruikt wordt voor de financiering en zo meer.

De bestrijding van ondermijnende criminaliteit vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarin de overheid samenwerkt met onder meer politie en het Openbaar Ministerie. Maar ook steeds vaker met bedrijven en burgers

<u1:p class=""></u1:p>Bewust maken en interesse peilen

Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg organiseert in heel Limburg samen met gemeenten en/of lokale ondernemersverenigingen, voorlichtingsbijeenkomsten rondom dit thema. Vaak onder de noemer ‘Kiek Oet’. Het zijn bijeenkomsten waarin ondernemers informatie en voorlichting krijgen over ondermijnende criminaliteit. Hoe herken je het? Wanneer is iets verdacht? Het doel is vooral om de bewustwording over ondermijning onder ondernemers te vergroten. En daarmee hoopt het PVO ook de meldingsbereidheid en de weerbaarheid van ondernemers, te vergroten. De bijeenkomsten zijn daarnaast bedoeld om de interesse te peilen bij de ondernemers om deel te nemen aan andere samenwerkingsprojecten Zoals Veilig Bedrijventerrein, Veilig Winkelgebied en Veilig Buitengebied.

 

Als er tijdens zo’n bijeenkomst voldoende belangstelling blijkt te zijn, krijgt het project een vervolg in de betreffende gemeente. De eerste helft van vorig jaar werden dergelijke informatiebijeenkomsten al georganiseerd in de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Voerendaal. In de loop van dit jaar zullen daar de Heuvellandgemeenten bij komen.

 

 

3 februari 2023

Archief