Spring naar hoofd-inhoud

Het is belangrijk om op werk in te zetten voor aanpak criminaliteit

Niet of nauwelijks werken én een laag inkomen werken criminaliteit in de hand, blijkt uit 2 onderzoeken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het inzetten op werk is daarom van groot belang in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

SZW heeft gekeken naar de relatie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde het tweede onderzoek in op de rol van werk in de lokale aanpak. Uit beide onderzoeken komt uiteindelijk naar voren dat het inzetten op preventie een rol moet spelen bij het aanpakken van criminaliteit. Mensen gaan eerder de criminaliteit in wanneer ze geen bestaanszekerheid en werk hebben. Daarnaast is een goede samenwerking op lokaal niveau nodig om succesvol criminaliteit tegen te gaan. 

Niet alle gemeenten zijn echter in staat om dit succesvol aan te pakken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV) heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘De rol van werk in de lokale aanpak van ondermijning’. Hieruit blijkt ook dat er meerdere factoren zijn die gemeenten belemmeren om in te zeten op het thema ‘Werk in de preventieve aanpak van ondermijning’. Een voorbeeld van een aanbeveling die gemeente hebben gekregen is om meer te investeren in bewustwording van de gedeelde verantwoordelijkheid binnen de afdelingen Veiligheid en Werk & Inkomen van de gemeenten. Hierbij is het van groot belang dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande instrumenten. Hiervoor is een handige toolbox samengesteld door het CCV.

 

Bron: www.hetccv.nl

23 november 2022

Archief