Spring naar hoofd-inhoud

Cybersecurity blijft actueel

Naast de juridische aanpak van privacy en de beveiliging van data in de AVG, blijft ook de technische en personele kant van de databeveiliging actueel. PVO-Limburg laat dit jaar een onderzoek uitvoeren om te zien of alle informatie richting ondernemers over het thema leidt tot meer bewustzijn en actie.

Het eerste onderzoek hebben we in april uitgevoerd. Bekijk hier de resultaten.

Belangrijke constatering was dat in Limburg bijna één op de vijf ondernemers slachtoffer is van cybercrime en dat nog eens ruim 20 procent pogingen hebben ondervonden. Tegelijkertijd zien we dat 60 procent het in meer of mindere mate onwaarschijnlijk acht dat ze slachtoffer worden.

Daarnaast is er een groot vertrouwen in technische oplossingen, meer dan 80 procent geeft aan dat daar de belangrijkste verdediging zit. De ervaring leert dat 80 procent van cybercriminaliteit een menselijke fout als belangrijke oorzaak heeft.

Er is wat ons betreft de komende tijd dan ook nog wel het een en ander te doen als het gaat om bewustwording en vergroting van kennis over cybercriminaliteit.

11 juni 2018

Archief