Spring naar hoofd-inhoud

Criminaliteit op het boerenerf neemt toe.

Menig boer kon het je al langer vertellen maar nu blijkt ook uit de cijfers dat de afgelopen jaren de criminaliteit op boerenerf en -akker, stijgt. NOSop3 wijdde er onlangs een uitgebreid item aan.

Recentelijk onderzocht NOSop3 in samenwerking met de verzekeraars Interpolis, Unive en Cumela hoe het nu staat met de criminaliteit op de boerenerven en -akkers. Al langer is er het gevoel dat het aantal diefstallen toeneemt maar cijfermatig was er nog weinig onderbouwing. Een eerste analyse van de verzekeraars laat zien dat de cijfers sinds 2016 een flink stijgende trend laten zien. Van 32 bekende gevallen in 2016 naar 146 in 2019 tot nog toe. De aangiftebereidheid is nog steeds beperkt. Dat ondervinden we in de gesprekken die we als PVO Limburg zelf met agrariërs hebben die het meegemaakt hebben. Aan de ene kant vindt eigenlijk iedereen wel dat het zou moeten maar tegelijkertijd is het een tijdrovende en weinig bevredigende klus. Tot nog toe is de pakkans voor dergelijke misdrijven laag. Een van de slachtoffers ageerde daar tijdens een OndernemersAlert-avond fors tegen. Zijn gestolen trekker was door een GPS-tracker achterhaald in de Oekraïne maar internationale rechtshulpverzoeken bleken tijdrovend en bleven ook gewoon onbeantwoord. "Ik zie waar ie staat maar kan er moeilijk zelf naar toe rijden, dat is frustrerend". Met het inzetten op meer samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemer door het opzetten van een KVO-Buitengebied willen we dat ondernemers elkaar onderling sneller kunnen waarschuwen en ook dat de politie sneller kan reageren op verdachte situaties. In Gennep is het het eerste KVO-B in mei uitgereikt. We hopen dat andere gemeenten snel volgen. Voor het filmpje: youtu.be/E4ZazgrDoRE

16 augustus 2019

Archief